• 2020. szeptember 20., vasárnap

Gyógyhír Magazin - Adatvédelmi nyilatkozat


A www.gyogyhirmagazin.hu weboldal látogatói regisztráció útján bocsáthatják a weboldalt üzemeltető Press Gt Kft (Cím:1139. Bp. Üteg u. 49. Cégjegyzék szám: 01-09-368609 ) rendelkezésére adataikat. A regisztrációval Ön hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Press Gt Kft a regisztrációjakor megadott e-mail címre a weboldal tematikájával kapcsolatos értesítést, hírlevelet küldjön Önnek. A hírlevél küldéséhez való hozzájárulást a Press Gt Kft címére küldött levélben, e-mailban - info@gyogyhir.hu - vagy a hírlevélben meghatározott elektronikus úton a „leiratkozás”-ra kattintva bármikor visszavonhatja.

Az Ön által megadott személyes adatok kezelésére, az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései vonatkoznak. A hírlevél küldője a Press Gt Kft., a személyes adatok kezelését a Press Gt Kft., mint adatkezelő végzi. Ön a hozzájárulását adja ahhoz, hogy a regisztráció során megadott személyes adatait a Press Gt Kft. kezelje, tárolja, továbbá hozzájárulását adja ahhoz is, hogy a Press Gt Kft. a www.gyogyhirmagazin.hu weboldala hatékonyságának értékelése érdekében statisztikai kimutatást készítsen, arányszámokat és egyéb mutatókat képezzen.

A személyes adatok kezelése célhoz kötötten történik, az adatkezelés célja részünkről az Ön azonosítása, az Önnel való kapcsolattartás, ajánlatok közlése, valamint partner-adatbázis létrehozása. Az adatkezelés időtartama mindaddig tart, amíg Ön az adatkezeléshez való hozzájárulását írásbeli nyilatkozatával kifejezetten vissza nem vonja. Ön jogosult a regisztrációja törlésére, melyet a Gyógyhír Magazin weboldal rendszere egy munkanapon belül végrehajt.

A jelen Adatvédelmi nyilatkozatban nem szabályozott kérdésekben az alábbi jogszabályok irányadók:
  • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. Törvény.
  • A távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Kormányrendelet.
  • A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény.
  • A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény.

Megjelent a GYÓGYHÍR MAGAZIN
szeptemberi száma


Patikákban ingyenes.
Kérje gyógyszerészétől!
Legális patikai webáruházak
Regisztrált étrendkiegészítők listája