• 2020. július 05., vasárnap

Keresés


14 db találat a következő kifejezésre: Betegjog

Betegjogok a gyermekek ellátása során


A betegek jogairól szóló cikksorozat befejezéseképpen a gyerekek ellátása során fókuszba kerülő jogokat mutatom be. Nem is kell részleteznem, hogy ez a terület miért érzékeny pontja a betegjogi kérdéskörnek. A törvényes képviselő, szülő vagy gyám hozzáállása, együttműködése kiemelt szerepet kap, mindamellett, hogy folyamatos jelenléte biztonságérzetet nyújt a gyermeknek. Az aggódás, a bizonytalanság csökkenthető azzal, ha a szülő/gyám tájékozott az őt és gyermekét megillető jogokkal kapcsolatban és szem előtt tartja a kötelezettségeit is.

Mik is azok a betegjogok? Dr. Tiszavári Klára rovata


Az egészségügyi törvény alapelvként rögzíti, hogy a betegeket megilleti (1) az egészségügyi ellátáshoz való jog, (2) az emberi méltósághoz való jog, (3) a kapcsolattartás joga, (4) az intézmény elhagyásának joga, (5) a tájékoztatáshoz való jog, (6) az önrendelkezéshez való jog, (7) az ellátás visszautasításának joga, (8) az egészségügyi dokumentáció megismerésének joga és (9) az orvosi titoktartáshoz való jog. A jogalkotó a  betegek számára azonban nem csak jogokat biztosít,  hanem kötelezettségeket is előír,  például a jogszabályok és az egészségügyi szolgáltató működési rendjének, házirendjének tiszteletben tartása és az ellátásában közreműködő egészégügyi dolgozókkal való együttműködési kötelezettség. Az együttműködés egyik eleme az, hogy a beteg köteles tájékoztatást adni – képességei és ismerete szerint – minden olyan lényeges körülményről, mely a megfelelő kezelési terv elkészítéséhez szükséges, köteles a gyógykezelésével kapcsolatban kapott rendelkezéseket betartani, valamint köteles tiszteletben tartani más betegek jogait.

Plakátsorozat készül a betegjogokról


A betegek, kiemelten a beteg gyermekek jogairól és a gyógyszertári ellátáshoz köthető betegjogokról és kötelezettségekről készít plakátsorozatot az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ (OBDK).

A tájékoztatáshoz való jog
Dr Tiszavári Klára rovata


bemutatott betegjogok közül először a tájékoztatáshoz való joggal szeretném megismertetni részletesebben Önöket, mivel az egészégügyi ellátással kapcsolatos vitás helyzetek jelentős része ehhez kapcsolódóan alakul ki.

A fiatalabb orvosok kitettek leginkább a betegek agressziójának


kezdeményezett az orvos-betegjog témakörének vizsgálata céljából.

Jogaink a gyógyszertárban


Gyógyszerészi Kamarával a betegjogok érvényesülésének elősegítéséről. A betegjogi képviselő segítsége a gyógyszertárban a gyógyszerellátással (mely egészségügyi ellátásnak minősül) kapcsolatban felmerülő jogsérelem esetén is igénybe vehető. A nem egészségügyi ellátás keretében forgalmazott termékek körében panasszal a fogyasztóvédelemhez fordulhat a vásárló. A gyógyszerek lakosság részére törté

Minden alkalommal várakoztathat-e 4-6 órát az orvos?


kivizsgálását a betegjogi képviselő is kezdeményezheti, vagy segíthet a panasz megfogalmazásában. A betegjogi képviselő azonban csak akkor járhat el egyedi ügyekben, ha arra az érintettől meghatalmazást kapott. Az anonimitás megőrzésére ez utóbbi eljárás adhat garanciát, tekintettel arra, hogy itt a betegjogi képviselő beiktatásával nem a beteg fordul közvetlenül a szolgáltatóhoz. Javasolni

Védjegy a magánegészségügyben


kapcsolatos elvárásoknak, valamint a megbízható, etikus és transzparens, vagyis átlátható működést bizonyító feltételeknek kell megfelelni a pályázónak. A pontos kritériumrendszert több tanúsító cég segítségével dolgozzuk ki idén nyáron.  A minősítést bejegyzett tanúsító cég végzi. A védjegyet megszerző vállalkozásokat rendszeres időközönként átvilágítják. Amennyiben nem felelnek meg a követe